Světový den modliteb 1. března

Evangelický sbor v České Třebové Vás srdečně zve na každoroční setkání s názvem Světový den modliteb, které se koná ve čtvrtek 1. března v 18 h na evangelické faře - ulice Riegrova 283. Ekumenickou bohoslužbu připravily křesťanské ženy z jihoamerického státu Surinam. Součástí bohoslužby je i uvedení do důležitých rysů a problémů této - jinak patrně většině Čechů neznámé - země...

Změna uspořádání modlitebny

Od neděle 21.1. zkoušíme nové uspořádání modlitebny. Účastníci bohoslužeb nyní sedí v opačném směru. Díky tomu bylo možné uspořádat židle symetricky po čtyřech s uličkou uprostřed. Vzniklo tím 41 míst k sezení místo původních 34. Původně byly řady po šestí židlích na jedné straně a po dvou židlích na druhé...

Účastníci bohoslužeb mohou vyjádřit svůj názor na uspořádání modlitebny prostřednictvím anketních lístků.

Pozvání na ekumenickou bohoslužbu

V neděli 21. ledna v 17 h v kostele na Trávníku se koná ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Téma setkání pro tento ročník připravili křesťané z Karibiku a je inspirováno starozákonním biblickým textem 2. Mojžíšova 15,1-21, což je chvalozpěv z otroctví vysvobozeného Izraelského lidu. Srdečně zveme!

Vánoční list 2017

Vážení členové a přátelé sboru,
v čase příprav na Vánoce přijměte prosím pozvání k radosti a ke společnému oslavování přicházejících svátků.

Z vánočního evangelia
Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém… Evangelium podle Matouše, kap. 2,1-3.

Podzimní sborový dopis

Všem, koho zajímá dění v českotřebovském evangelickém sboru! Čtete následující dokument:

Dětský klub

Od nového školního roku nabízíme členům sboru i veřejnosti bezplatnou volnočasovou aktivitu pro děti v evangelickém sboru. Smyslem setkávání je především společně přemýšlet nad důležitými otázkámi, které si (nejen) děti kladou. Spolu s dětmi si budeme vyprávět biblické příběhy, zpívat, tvořit, malovat, hrát hry. A při tom všem budeme společně hledat každý svoji odpověď na své otázky...

Slovo synodu k nadcházejícím volbám

Nejvyšší správní orgán evangelické církve - tzv. synod - se na svém posledním jednání (v květnu 2017) zabýval mj. nadcházejícími volbami do poslanecké sněmovny a volbou prezidenta České republiky. Výsledkem jednání je veřejné prohlášení poslanců synodu. Čtěte dále!

Výlet do Semanína


V sobotu 10. června se koná odpolední výlet do Semanína. Půjdeme pěšky z České Třebové cca 6 km do Semanína, kde nás čeká prohlídka výstavy (kromě stálé expozice tam bude ještě zvláštní výstava) v tamním kostele, knajpoviště, piknik na zahradě semanínské fary, zpívání u ohně při kytaře, hrátky pro děti a další...

Noc kostelů 2017

V pátek 9. června Vás srdečně zveme do evangelického kostela na Trávníku. Kostel bude otevřený pro veřejnost od 17 do 22 h. Přijďte si prohlédnout interier kostela, přijďte na kulturní program, který připravujeme:

Stolní tenis na faře

Všem, kdo si rádi zahrají stolní tenis, nabízíme možnost bezplatného využití stolu na stolní tenis. Od jara do podzimu je stůl přemístěný z klubovny do farního sálu, kde je dostatek prostoru pro hru ve dvou i ve čtyřech osobách.

Nové a původní stránky sboru

Vítejte na nových internetových stránkách evangelického sboru v České Třebové! Na původní a již pomalu zastarávající sborové stránky se dostanete pomocí tohoto odkazu: http://evangelici-ceskatrebova.webnode.cz/

Velikonoční putování městem 14. dubna 2017

Velkopáteční ekumenické putování napříč Českou Třebovou. Putování bude mít na různých místech zastávky, na nichž si prostřednictvím písní a čtení připomeneme...

Veřejné čtení Bible 12. dubna 2017

Máte-li doma ve své knihovně Bibli, pak vlastníte jedno z nejvlivnějších duchovních a filosofických děl světové literatury. Máte doma výsledek tisícileté tradice, která sbírala a zaznamenávala moudrost prověřenou desítkami generací, a snad právě proto je inspirativní až dodnes. Slova této studnice moudrosti budou znít na Starém náměstí ve středu 12. dubna od 13.30 do 16.30 pro každé...

Světový den modliteb

Dne 2. března v 18 h na evangelické faře bude ekumenická bohoslužba. Letos připravili program na setkání bratři a sestry z Filipín.

Výroční sborové shromáždění

Dne 12. března se bude konat bezprostředně po bohoslužbě, která začíná od 9 h, výroční sborové shromáždění. Na tomto setkání se ohlédneme za rokem 2016 a vyhlédneme k tomu, co nás čeká v roce 2017.

Přihlásit se k odběru Evangelická církev v České Třebové RSS