Základy křesťanské víry - vzdělávací kurz

Srdečně zveme přátele i širokou veřejnost na cyklus sedmi setkání o základech křesťanské víry. Kurz je určen pro ty, kdo se chtějí seznámit s křesťanstvím nebo kdo si chtějí připomenout hlavní součásti křesťanské víry. Pro zájemce o křest v našem evangelické sboru je kurz součástí přípravy na křest.

Setkání se budou konat jedenkrát týdně v klubovně sboru na faře (Riegrova 283). Kurz začíná v týdnu od 17. září 2018.

Na kurz se můžete přihlásit u faráře Kamila Vystavěla (kamil.vystavel@evangnet.cz, 775 025 617 či osobně) do začátku kurzu. Součástí kurzu budou i diskuze a domácí úkoly.

Setkávání maminek (tatínků) s malými dětmi na faře

Od září budou na evangelické faře (Riegrova 283) probíhat každý týden pravidelná setkání maminek či tatínků s malými dětmi (či nastávajících maminek). První setkání proběhne ve čtvrtek 20.9. od 9 do cca 11 hodin.
Začneme krátkým duchovním zamyšlením. Společně s dětmi si zazpíváme, naučíme se ukazovací básničky, něco si vyrobíme. V případě hezkého počasí máme k dispozici také menší farní zahradu s houpačkou, pískovištěm, trampolínou… Bude také prostor pro vzájemné sdílení a obohacování se zkušenostmi (nejen s výchovou dětí) u kávy či čaje.

Sborová vycházka

V neděli 17. června odpoledne chystáme sborovou vycházku či výlet do Zhoře. Začátek je v 15 h u kostela na Trávníku. Ti, kdo se nechtějí nebo nemohou plahočit do kopce, můžou přijet kolem 17. h do Zhoře k domu č. 90, protože tam je cíl naší cesty. Délka trasy je cca 6 km. Posedíme společně na zahradě, něco dobrého si opečeme nad ohněm, zazpíváme při kytaře a až budou účastníci chtít, tak se vydají zase domů. Odvoz auty do České Třebové zajištěn. Srdečně zveme!

Pozvání na koncert pěveckého sboru

Srdečně Vás zveme na vystoupení komorního smíšeného pěveckého sboru CARPE DIEM z Letovic - v neděli10. června od 16 h v evangelickém kostele na Trávníku. Soubor má široký repertoár od renesančních a barokních písní, přes skladby klasicismu a romantismu až k moderní hudbě jako jsou spirituály nebo jazz. Nechybí ani lidová píseň. A to vše je podáváno ve vícehlasých provedeních a s úsměvem na rtech. Řídí sbormistr Karel Pecháček. Vstupné dobrovolné.

Zachraňte Kateřinu! Již 25. května

Velká zážitkově poznávací hra pro všechny generace uprostřed našeho města. Všechny potřebné informace o akci naleznete níže na pozvánce.

Stolní tenis na faře

Všem, kdo si rádi zahrají stolní tenis, nabízíme možnost bezplatného využití stolu na stolní tenis. Od jara do podzimu stojí stůl ve farním sále, kde je dostatek prostoru pro hru ve dvou i ve čtyřech osobách.

Srdečně Vás zveme ke společnému oslavení Velikonoc!

Zde naleznete informace o všech velikonočních sborových setkáních, včetně pozvánky na Velikonoční ekumenické putování městem.

Postní dopis 2018

Dopis je ke stažení zde:

Výroční sborové shromáždění

Na 11. března svolává staršovstvo sboru výroční sborové shromáždění. Začíná bezprostředně po skončení bohoslužby, tj. přibližně od 10 h, bohoslužba začíná v 9 h. Na tomto setkání se společně ohlédneme za rokem 2017 a vyhlédneme k tomu, co nás čeká v roce 2018.

Světový den modliteb 1. března

Evangelický sbor v České Třebové Vás srdečně zve na každoroční setkání s názvem Světový den modliteb, které se koná ve čtvrtek 1. března v 18 h na evangelické faře - ulice Riegrova 283. Ekumenickou bohoslužbu připravily křesťanské ženy z jihoamerického státu Surinam. Součástí bohoslužby je i uvedení do důležitých rysů a problémů této - jinak patrně většině Čechů neznámé - země...

Změna uspořádání modlitebny

Od neděle 21.1. zkoušíme nové uspořádání modlitebny. Účastníci bohoslužeb nyní sedí v opačném směru. Díky tomu bylo možné uspořádat židle symetricky po čtyřech s uličkou uprostřed. Vzniklo tím 41 míst k sezení místo původních 34. Původně byly řady po šestí židlích na jedné straně a po dvou židlích na druhé...

Účastníci bohoslužeb mohou vyjádřit svůj názor na uspořádání modlitebny prostřednictvím anketních lístků.

Pozvání na ekumenickou bohoslužbu

V neděli 21. ledna v 17 h v kostele na Trávníku se koná ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Téma setkání pro tento ročník připravili křesťané z Karibiku a je inspirováno starozákonním biblickým textem 2. Mojžíšova 15,1-21, což je chvalozpěv z otroctví vysvobozeného Izraelského lidu. Srdečně zveme!

Vánoční list 2017

Vážení členové a přátelé sboru,
v čase příprav na Vánoce přijměte prosím pozvání k radosti a ke společnému oslavování přicházejících svátků.

Z vánočního evangelia
Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém… Evangelium podle Matouše, kap. 2,1-3.

Stránky

Přihlásit se k odběru Evangelická církev v České Třebové RSS