Jste zde

Společně pro Evropu - Prohlášení Společenství evangelických církví v Evropě

Celý název prohlášení zní: Společně pro Evropu. 100 let od konce první světové války: společné vzpomínání pro budoucnost

Z úvodu dokumentu: Evropské evangelické církve se poprvé společně vyjadřují ke konci první světové války a jejím následkům. Zkušenosti a postoje církví jsou tak rozdílné jako země, ve kterých působí. O to pozoruhodnější je, že Společenství evangelických církví v Evropě (SECE) se nyní jednotně vyjadřuje k otázce viny, úkolu smíření, otázce migrace a menšin a k výzvám, kterým demokracie a občanská společnost čelí. [...] Církve si jsou s ohledem na ničivé a dlouhodobé následky války vědomy toho, jak důležité je nasazení pro mír a jak důležitá je civilní prevence konfliktů.

Text prohlášení přijalo valné shromáždění Společenství evangelických církví v září 2018 v Basileji.
CELÉ PROHLÁŠENÍ JE DOSTUPNÉ ZDE.