Jste zde

Základy křesťanské víry - vzdělávací kurz

Srdečně zveme přátele i širokou veřejnost na cyklus sedmi setkání o základech křesťanské víry. Kurz je určen pro ty, kdo se chtějí seznámit s křesťanstvím nebo kdo si chtějí připomenout hlavní součásti křesťanské víry. Pro zájemce o křest v našem evangelické sboru je kurz součástí přípravy na křest.

Setkání se budou konat jedenkrát týdně v klubovně sboru na faře (Riegrova 283). Kurz začíná v týdnu od 17. září 2018.

Na kurz se můžete přihlásit u faráře Kamila Vystavěla (kamil.vystavel@evangnet.cz, 775 025 617 či osobně) do začátku kurzu. Součástí kurzu budou i diskuze a domácí úkoly.

Image: