Jste zde

Světový den modliteb 1. března

Evangelický sbor v České Třebové Vás srdečně zve na každoroční setkání s názvem Světový den modliteb, které se koná ve čtvrtek 1. března v 18 h na evangelické faře - ulice Riegrova 283. Ekumenickou bohoslužbu připravily křesťanské ženy z jihoamerického státu Surinam a povede ji Věra Nečasová s dalšími ženami z různých českotřebovských církví. Součástí bohoslužby je i uvedení do důležitých rysů a problémů této - jinak patrně většině Čechů neznámé - země.

Co je posláním této akce?


Účastí na Světovém dni modliteb ženy na celém světě vyznávají svou víru v Pána Ježíše Krista a sdílejí spolu své obavy i naděje, bolesti i radosti, potřeby i možnosti.

Myšlenky SDM nás povzbuzují, abychom dávali své talenty a své dary také během celého roku k dispozici našim bližním a abychom sdíleli to, co nám Bůh dává na naší životní cestě.

Citováno z internetových stránek českého výboru SDM. Tam také naleznete další informace o organizaci.

Nástěnka: